Entry Door Knobs, Door Locks & Hardware | Schlage

home

Your browser is out of date

This website will not look or function as originally intended in your current browser

We recommend upgrading to the latest version of Internet Explorer or Chrome or Firefox

Schlage Sense™ Wi-Fi Adapter

BR400
Bấm để xem rõ hơn

•    Chỉ hoạt động với khóa Schlage Sense

•    Khóa/mở cửa từ bất cứ nơi nào trên điện thoại thông minh Android, iPhone, iPad, iPod touch*

•    Dễ dàng kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng Schlage Sense

•    Dễ cài đặt: chỉ cần cắm điện và kết nối với mạng Wifi

•    Một adapter có thể dùng được với 2 khóa

•    Sử dụng mã hóa an toàn dùng cho các giao dịch trực tuyến  

•    Bảo hành 1 năm

* Wifi adapter không tương thích với HomeKit

•    Chất liệu: Nhựa

•    Bảo hành 1 năm

Schlage Sense™ Wi-Fi Adapter

BR400

•    Chỉ hoạt động với khóa Schlage Sense

•    Khóa/mở cửa từ bất cứ nơi nào trên điện thoại thông minh Android, iPhone, iPad, iPod touch*

•    Dễ dàng kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng Schlage Sense

•    Dễ cài đặt: chỉ cần cắm điện và kết nối với mạng Wifi

•    Một adapter có thể dùng được với 2 khóa

•    Sử dụng mã hóa an toàn dùng cho các giao dịch trực tuyến  

•    Bảo hành 1 năm

* Wifi adapter không tương thích với HomeKit

•    Chất liệu: Nhựa

•    Bảo hành 1 năm

Sản phẩm đang xem