Entry Door Knobs, Door Locks & Hardware | Schlage

home

Your browser is out of date

This website will not look or function as originally intended in your current browser

We recommend upgrading to the latest version of Internet Explorer or Chrome or Firefox

Bộ khóa cửa chính có ruột khóa, màu nickel mờ

KL1020-S-SS/KC503-70-SNP/KT301-L2-C-SNP
Bấm để xem rõ hơn

•    Đạt chất lượng tốt về an ninh, tuổi thọ và độ bền cho khóa dân dụng

•    Được thiết kế đảm bảo độ bền cơ khí lên tới 30 năm

•    Lắp đặt dễ dàng

•    Chứng nhận tiêu chuẩn cho khóa dân dụng: ANSI Cấp 3

•    Chất liệu: Thép không rỉ tinh luyện 304

•    Chìa khóa 5 pin

•    Kích thước:

     •    Thân khóa: 165 x 78 x 13,2

     •    Bản mặt: 235 x 20 x 2,5 mm

•    Cỡ khóa: 50mm

Bộ khóa cửa chính có ruột khóa, màu nickel mờ

KL1020-S-SS/KC503-70-SNP/KT301-L2-C-SNP

•    Đạt chất lượng tốt về an ninh, tuổi thọ và độ bền cho khóa dân dụng

•    Được thiết kế đảm bảo độ bền cơ khí lên tới 30 năm

•    Lắp đặt dễ dàng

•    Chứng nhận tiêu chuẩn cho khóa dân dụng: ANSI Cấp 3

•    Chất liệu: Thép không rỉ tinh luyện 304

•    Chìa khóa 5 pin

•    Kích thước:

     •    Thân khóa: 165 x 78 x 13,2

     •    Bản mặt: 235 x 20 x 2,5 mm

•    Cỡ khóa: 50mm

Sản phẩm đang xem