Entry Door Knobs, Door Locks & Hardware | Schlage

home

Your browser is out of date

This website will not look or function as originally intended in your current browser

We recommend upgrading to the latest version of Internet Explorer or Chrome or Firefox

Để việc lắp đặt khóa đơn giản, dễ dàng hơn, chúng tôi đã xây dựng các hướng dẫn chi tiết từ lúc mở hộp khóa đến lúc khóa được lắp hoàn chỉnh lên cửa. 
Xem các hướng dẫn lắp đặt và sử dụng
Xem các clip hướng dẫn